Liên hệ

Gửi thông tin cho chúng tôi

TAMTAM

www.tamtamhospitality.com
www.tamtamhotelsupplies.com

ĐỊA CHỈ

12 Đường Phước Mỹ I, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam

Fax

(+84-236) 3 940 349

E-mail

online@tamtamhotelsupplies.com

phone

0826 468 777