Category Archives: Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

–Tổ chức sự kiện –Tư vấn lựa chọn nhà cung ứng và trực tiếp cung cấp các trang thiết bị nhà hàng, khách sạn –Tư vấn quản lý các nhà hàng, khách sạn –Đào tạo ngoại ngữ và nghề nhà hàng, khách sạn, hướng dẫn viên du lịch –Thiết kế website, cung cấp công cụ […]